Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies). Przez korzystanie ze Strony i akceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wyrażasz zgodę na używanie przez nas ciasteczek zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. Jakie dane zbieramy?

  Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

  1. informacje o komputerze użytkownika, jego wizytach na Stronie i korzystaniu ze Strony (w tym: adres IP, lokalizacja geograficzna, dane demograficzne, zainteresowania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, remarketing, źródło odesłania do strony, chwila rozpoczęcia i czas trwania wizyty, wyświetlenia strony, nawigowanie po stronie);
  2. informacje dotyczące wszelkich transakcji związanych ze Stroną, które maja miejsce między nami a użytkownikami, w tym informacje związane z nabywaniem naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedzibę, NIP, adres e-mail, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług dostępnych na Stronie, a także inne dane, takie jak: data urodzenia, zawód, wykształcenie, numer telefonu);
  3. informacje, które zostają nam przekazane w związku z rejestracją na Stronie (w tym dane wskazane w punkcie (b) powyżej);
  4. informacje, które zostają nam przekazane w związku z subskrybowaniem usług na Stronie, newsletterów e-mail (w tym dane wskazane w punkcie (b) powyżej);
  5. wszelkie inne informacje, jakie zostaną nam przekazane.
 2. Ciasteczka (Cookies)

  Ciasteczko zawiera informacje wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki, które są następnie zapisywane w tej przeglądarce. Następnie informacje te są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka otwiera stronę z tego serwera. To pozwala serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki.

  Strona korzysta zarówno z ciasteczek "sesji", jak i "trwałych". Strona używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających ze Strony. Strona używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Stronę.

  Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności.

  W celu dokonania analizy korzystania ze Strony przez użytkowników używamy Google Analytics. Google Analytics przy pomocy ciasteczek zapisywanych na komputerach użytkowników opracowuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze Strony. Te informacje o Stronie służą do sporządzania raportów o korzystaniu ze Strony. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

  Nasi reklamodawcy lub współpracujące z nami serwisy płatnicze mogą również używać ciasteczek w stosunku do użytkowników Strony.

  Na Stronie mogą być publikowane reklamy Google Adsense, których dobór oparty jest na zainteresowaniu użytkowników sieci. Zawartość tych reklam jest dostosowywana przez Google do zainteresowań użytkowników. W celu zdefiniowania tych zainteresowań Google śledzi zachowania użytkowników w sieci za pomocą ciasteczek. Można przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań związanych z przeglądarką użytkownika za pomocą Google Ads Preference Manager, który jest dostępny pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/. Można zrezygnować z domyślnego akceptowania ciasteczek Adsense pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html. Jednakże wspomniany mechanizm rezygnacji również używa ciasteczek, więc jeśli wszystkie ciasteczka zostaną usunięte z przeglądarki użytkownika, rezygnacja z domyślnego akceptowania ciasteczek Adsense nie będzie trwała. Dlatego aby na stałe zrezygnować z tej opcji należy zainstalować w swojej przeglądarce odpowiednią wtyczkę (plug-in) dostępną pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

  Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek, inne z kolei pozwalają na odrzucanie jedynie ciasteczek osób trzecich. Na przykład w Internet Explorerze można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek przez kliknięcie "Narzędzia"/"Opcje Internetowe"/"Prywatność" i wybranie opcji "Blokowanie wszystkich plików cookie". Jednakże odrzucanie wszelkich ciasteczek może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z wielu stron internetowych, w tym Strony.

 3. Postępowanie z danymi użytkowników

  Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem Strony będą używane dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub innych stosownych miejscach na Stronie.

  Możemy używać danych osobowych użytkowników do:

  1. zarządzania Stroną;
  2. ulepszania korzystania przez użytkowników ze Strony przez jej personalizowanie, w tym skracanie czasu przeprowadzania transakcji na Stronie;
  3. umożliwienia użytkownikom korzystania z usług dostępnych na Stronie;
  4. dostarczania użytkownikom usług nabytych na Stronie;
  5. przesyłania użytkownikom oświadczeń i faktur oraz przyjmowania płatności od użytkowników;
  6. przesyłania użytkownikom ogólnych informacji handlowych (niezwiązanych z marketingiem);
  7. przesyłania użytkownikom e-mailem informacji, o które nas poproszono;
  8. przesyłania użytkownikom naszych newsletterów i innych informacji marketingowych związanych z naszą działalnością, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne tym użytkownikom, za pośrednictwem poczty, e-maila lub innej podobnej technologii, jeśli ci użytkownicy wyrazili na to zgodę (w każdej chwili można nas zawiadomić, że dany użytkownik nie chce dalej otrzymywać tego typu informacji);
  9. przekazywania osobom trzecim informacji statystycznych na temat użytkowników Strony – jednakże informacje te nie będą umożliwiały zidentyfikowanie określonego użytkownika;
  10. zajmowania się zapytaniami i skargami użytkowników w związku ze Stroną.

  Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe użytkowników, bez ich wyraźnej zgody, nie będą przekazywane osobom trzecim dla celów marketingowych.

  Wszystkie transakcje finansowe na Stronie są obsługiwane przez serwisy płatnicze – PayPal, DotPay lub PayU. Z polityką prywatności PayPal można zapoznać się pod adresem: www.paypal.com, z polityką prywatności DotPay można sie zapoznać pod adresem www.dotpay.pl, natomiast z polityką prywatności PayU pod adresem: www.payu.com. Przekazujemy PayPal, DotPay lub PayU dane jedynie w zakresie niezbędnym dla obsługi płatności dokonywanych na Stronie oraz zajmowania się zapytaniami i skargami związanymi z tymi płatnościami.

 4. Ujawnianie danych

  Nasi pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, dostawcy lub podwykonawcy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności w celu zapewnienia użytkownikom korzystania z usług dostępnych na Stronie.

  Ponadto możemy przekazywać osobom trzecim dane osobowe dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych osobowych użytkowników.

  Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami). Wszystkie transakcje elektroniczne oraz przekazywanie poufnych danych odbywa się za pośrednictwem technologii SSL.

  Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się na Stronie).

 6. Zmiany Polityki Prywatności

  Możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności przez zamieszczenie jej nowej wersji na Stronie.

 7. Uprawnienia użytkowników

  Użytkownik może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzanych przez nas jego danych osobowych.

  Użytkownik w każdej chwili może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego danych w celach marketingowych. W praktyce użytkownicy wyrażają zgodę na używanie przez nas ich danych w celach marketingowych przed rozpoczęciem korzystania ze Strony lub mają zapewnioną możliwość rezygnacji z tej opcji.

 8. Strony osób trzecich

  Strona zawiera linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom i mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 9. Aktualizacja danych

  Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez nas. Prosimy o informację, jeśli te dane powinny zostać skorygowane lub zaktualizowane.

 10. Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników, prosimy o kontakt.

 11. Administrator danych osobowych

  Jesteśmy administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za dane uzyskane za pośrednictwem Strony.

  W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo możemy powierzyć administrowanie danymi uzyskanymi od użytkowników innym osobom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

Niniejszy dokument został zmieniony po raz ostatni 2014.10.23 13:15:00 UTC/GMT +1.


© 2010-2018 Automo.pl - Historia pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.