Kupujesz auto? Sprawdź VIN bo warto!

Co to jest numer VIN?

Właściciele pojazdów silnikowych nie raz spotkali się z nazwą VIN. To nadal jednak tajemniczy skrót, który warto poznać i przeanalizować przed zakupem pojazdu. Na szczęście coraz większa liczba kupujących i wielu sprzedawców samochodów zdaje sobie sprawę, jak istotny, dla poznania historii auta, motoru itd., jest numer VIN.

Czym jest i co właściwie oznacza VIN?

VIN to skrót z ang. Vehicle Identification Number. Po raz pierwszy pojawił się w roku 1954. Można utożsamić go z naszym numerem PESEL, gdyż identyfikuje pojazd i sporo można z niego wyczytać. Do 1981 roku nie było standardów, które określałyby precyzyjnie format VIN. Zmiany nastąpiły w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze określiły format numeru (17 znaków), wyłączając niektóre litery (I,O,Q) mogące zostać pomylone z cyframi. Poszczególni producenci pojazdów wprowadzają swoje systemy kodowania pozycji VIN, dlatego warto zapoznać się z zasadami jakie stosuje konkretna marka przed rozpoczęciem analizy kodu.

Tajemnica numeru VIN

Obecnie systemy VIN oparte są na standardach ISO, nieco odmienne w Europie oraz innych krajach i Stanach Zjednoczonych. Każdy numer VIN składa się z trzech sekcji: WMI, VDS i VIS.

WMI – światowy symbol identyfikujący producenta – stanowi kod, składający się z 3 znaków (liter lub cyfr), nadawanych przez odpowiedni urząd kraju w którym zlokalizowana jest siedziba producenta, w porozumieniu z międzynarodową organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowym przedstawicielstwem( zawiera rejon geograficzny, kraj i producenta).

VDS – opis modelu – składający się z sześciu znaków(liter i cyfr, z czego cztery ostatnie to cyfry), dających ogólny opis i charakterystykę pojazdu(model, konstrukcję pojazdu, rodzaj nadwozia, typ silnika itd.). Kolejność i rodzaj znaków VDS jest ustalana przez producenta.

VIS – numer seryjny – ostatnie osiem znaków numeru VIN. Jeżeli producent zamierza podać rok produkcji i/lub zakład produkcyjny, zaleca się, aby rok produkcji podawać na pierwszej a zakład na drugiej pozycji VIS-u. Przez „rok” rozumie się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok modelowy pojazdu zgodnie z ustaleniem przyjętym przez producenta.

Norma ISO dopuszcza zamieszczanie znaków oddzielających poszczególne składowe numeru VIN, ale nie mogą być one umieszczane w dokumentach, należy podawać je w jednej linijce, ciągiem.

Jakie informacje można uzyskać, dzięki sprawdzeniu numeru VIN?

Głównie dla potencjalnych nabywców auta, którego numer VIN jest sprawdzany liczy się każda informacja o:

  • ewentualnym poszukiwaniu pojazdu
  • akcjach serwisowych
  • szkodach komunikacyjnych
  • przeglądach w stacjach kontroli
  • zdjęciach pojazdu
  • szkodach z ubezpieczeń
  • danych technicznych
  • opcjach wyposażenia pojazdu
  • … oraz wiele więcej

Oczywiście numer VIN zawiera podstawowe dane dotyczące marki, modelu, roku produkcji i modelu, daty produkcji, rodzaju paliwa, typu silnika, nadwozia, koloru pojazdu i tapicerki, kraju produkcji i rynku przeznaczenia oraz wyposażenia. Także naprawdę niemal wszystkiego o danym egzemplarzu.

Czy numer VIN można zmienić?

W szczególnych przypadkach może on zostać zmieniony (np. gdy jest nieczytelny), ale z zachowaniem specjalnych procedur, by numer nowo nadany był w pełni legalny.

Podawanie numeru VIN do weryfikacji powinno stać się popularne, a odmowa jego podania przez sprzedającego pojazd, wręcz zastanawiające dla potencjalnego nabywcy. Możliwości rozkodowania i sprawdzenia numeru VIN jest coraz więcej. Także opcjach bezpłatnych.