Nasze raporty VIN

Historia pojazdu

Raport pojazdu z Holandii

Raport pojazdu z Belgii

Raport pojazdu z USA

Wycena INFO-EKSPERT

Procedury serwisowe

Archiwalna Inspekcja Pojazdu

Uszkodzenie powodziowe

Rekord uszkodzeń powodziowych oznacza pojazd uszkodzony przez powódź słodkowodną (bądź nie zostało stwierdzone czy szkoda została spowodowana przez wody słodkie, czy słone).

Uszkodzenie pożarowe

Rekord uszkodzeń pożarowych oznacza, że pojazd został uszkodzony w pożarze.

Uszkodzenie po gradobiciu

Pojazd uszkodzony przez gradobicie.

Uszkodzenie przez słoną wodę

Pojazd uszkodzony przez powódź słonej wody.

Wandalizm

Pojazd uszkodzony przez wandali.

Skompletowany

Pojazd, który został zbudowany przez połączenie nadwozia z różnymi (o nie pasującym numerze VIN) ramami, silniku oraz częściami karoserii. Numer VIN nadwozia jest używany jako VIN pojazdu.

Zdemontowanie

Pojazd, który może zostać sprzedany tylko na części, nie może być legalnie prowadzony.

Zezłomowanie

Pojazd niezdolny do bezpiecznego użytkowania na drogach lub autostradach i nie posiada żadnej wartości odsprzedaży włączając w to części lub fragmenty oraz, że właściciel pojazdu posiada nieodwracalne oznaczenie pojazdu jako źródło części. Ten pojazd nigdy nie będzie zarejestrowany. Pojazd także znany jako nie nadający się do naprawy, zezłomowany lub zniszczony.

Przebudowa

Pojazd wcześniej oznaczony jako ocalone mienie, przeszedł inspekcję bezpieczeństwa oraz antywłamaniową, lub inne procedury prawne aby zagwarantować, że pojazd został przebudowany do wymaganych standardów. Pojazd wcześniej znany jako ocalone mienie.

Rekonstrukcja

Pojazd, który został stale przerobiony z oryginanej konstrukcji przez usunięcie, dodanie lub zastąpienie głównych komponentów.

Ocalone mienie: Uszkodzony lub Nieokreślony

Każdy pojazd, który został rozbity, zniszczony lub uszkodzony, do tego stopnia, że całkowita wartość lub rzeczywiste koszty części i robocizny na odbudowę lub rekonstrukcję pojazdu do jego stanu przedwypadkowego i aby legalnie mógł jeździć po drogach i autostradach, przekracza określony prawnie procent wartości detalicznej pojazdu. Wartość detaliczna pojazdu jest określana przez obecne wydanie uznanego narodowego zestawienia (włączając w to automatyczną bazę danych) cen detalicznych. "Ocalone mienie: Uszkodzony lub Nieokreślony" także zawiera każdy pojazd, do którego firma ubezpieczeniowa nabyła własność na mocy ugody uszkodzenia, lub każdego pojazdu, którego właściciel chciałby go wskazać jako pojazd ocalony poprzez uzyskanie tytułu ocalonego mienia, bez względu na stopień uszkodzenia pojazdu i naprawy, a także każdy pojazd, którego prawo nie potrafi rozróżnić, powodem tego pojazd został oznaczony jako ocalone mienie.

Ocalone mienie: Skradziony

Każdy pojazd, który jest uznawany przez organ zgłaszający jako ocalone mienie, ponieważ firma ubezpieczeniowa nabyła właśność zgodnie z umową bazująca na kradzieży pojazdu.

Ocalone mienie: Inne powody niż uszkodzenie czy kradzież

Każdy pojazd uznawany przez organ zgłaszający jako ocalony bazując na kryterium takich jak porzucenie, brak pokrycia przez "Ocalone mienie -- Uszkodzony lub nieokreślony" oraz "Ocalone mienie -- skradziony" Informacja: Procent zniszczeń nie jest zgłaszany z typem 50.

Pojazd testowy

Pojazd zbudowany i przeznaczony przez producenta do testów.

Pojazd odnowiony

Każdy pojazd zmodyfikowany przez instalację nowej kabiny i nadwozia do istniejącego wozu, który został odnowiony, w wyniku tego pojazd ma większą wartość lub pojazd ma nowy styl.

Pojazd po kolizji

Pojazd uszkodzony przez kolizję.

Ocalanie wstrzymane

Pojazd wyznaczony do ocalenia i zachowany przez właściciela.

Wcześniej Taxi

Pojazd wcześniej zarejestrowany jako taxi.

Wcześniej Radiowóz

Pojazd wcześniej zarejestrowany jako radiowóz.

Obecne Taxi

Pojazd obecnie zarejestrowany jako Taxi.

Obecne Radiowóz

Pojazd obecnie zarejestrowany jako radiowóz.

Przeprodukowany

Pojazd przekonstruowany przez producenta.

Czarny rynek

Pojazd produkowany do użycia poza Stanami Zjednoczonymi i przywieziony do Stanów Zjednoczonych. Typ 22 jest zamieniany przez typy 45 i 46.

Zwrot gwarancyjny

Pojazd zwrócony do producenta z powodu uszkodzenia (gwarancja).

Antyk

Pojazd mający więcej niż 50 lat.

Klasyk

Pojazd mający 20 lat i podlega innym kryteriom specyficznym, np. marka, stan, itd.

Pojazd rolniczy

Pojazd pracujący przede wszystkim na prywatnych drogach przeznaczonych do rolnictwa.

Pojazd rejestracyjny

Pojazd pracujący przede wszystkim na prywatnych drogach przeznaczonych do rejestracji.

Street Rod

Pojazd zmodyfikowany w sposób nieodpowiadający specyfikacjom producenta i modyfikacje te przylegają do pewnych specyficznych kryteriów.

Pojazd posiada ponownie wystawiony VIN

Numer VIN został ponownie wydany, np. ten sam VIN jest ponownie wykorzystany.

Replika

Pojazd z nadwoziem zbudowanym na podobieństwo i jest reprodukcją innego pojazdu z danego roku i danego producenta.

Spisany na straty

Pojazd, który uznano za całkowicie spisany na straty przez organ lub ubezpieczyciela, który jest zobowiązany do pokrycia strat lub do wzięcia w posiadanie pojazdu lub oznaczenia go.

Zachowany przez właściciela

Pojazd, który uznano przez firmę ubezpieczeniową jako spisany na straty, ale właściciel posiada oraz zachowuje własność pojazdu.

Opublikowane obligacje

Firma ubezpieczeniowa wydała obligacje na pojazd, ponieważ własność pojazdu nie może być sprawdzona; to pozwala pojazdowi zostać sprzedanym oraz odpowiednio oznaczonym. Informacja: Ten typ nie jest poprawny po 17 stycznia 2003 roku.

Kopia protokołu

Tytułowy dokument jest odpisem tytułowego i nie aktywuje (oryginału lub dupikatu) dokumentu tytułowego.

Tylko na częśc

Pojazd może być tylko użyty na części. Ten typ nie jest już dłużej używany, użyj 07 - Zdemontowany.

Odzyskany z kradzieży

Pojazd poprzednio oznaczony jako ocalone mienie z racji kradzieży. Pojazd został naprawiony i skontrolowany (lub zgodnie z innymi procedurami) i może być legalnie prowadzony.

Nieujawniony zastaw

Pojazd został wprowadzany przez organ nadający z innego organu, który nie ujawnia informacji posiadacza zastawu. Organ nadający może wydać nową nazwę bez tego typu, jeżeli nie zauważył problemów z prawem bezpieczeństwa w otrzymanym pojeździe w obrębie ramy czasu ustalonego przez ten organ. Informacja: Ten typ nie jest prawidłowy po 17 stycznia 2003 roku.

Zachowane oznaczenie właściciela

Pojazd, który poprzednio oznaczony został przez właściciela i sprzedany. Nowy właściciel zachowuje te oznaczenie.

Pojazd ze niepoprawioną wadą

Wada bezpieczeństwa zgłoszona do organu przez producenta pojazdu pozostająca niepoprawioną.

Pojazd ze poprawioną wadą

Wada bezpieczeństwa zgłoszona do organu przez producenta pojazdu została naprawiona.

Pojazd z niepoprawioną wadą bezpieczeństwa

Wada bezpieczeństwa zgłoszona do organu przez producenta pojazdu pozstająca niepoprawioną.

Pojazd z poprawioną wadą bezpieczeństwa

Wada bezpieczeństwa zgłoszona do organu przez producenta pojazdu została poprawiona.

Podmieniony VIN

Podmieniony VIN przez nowy przydzielony VIN. Oznaczenie nie powinno wynikać z VINu. Ten typ może być wydany dla pojazdów przebudowanych.

Czarny rynek: Niezgodność

Pojazd wyprodukowany do użytku poza granicami Stanów Zjednoczonych i przeniesiony do Stanów Zjednoczonych. Pojazd jest niezgodny z odpowiednimi federalnymi standardami.

Czarny rynek: Zgodność

Pojazd wyprodukowan do użycia poza granicami Stanów Zjednoczonych i przeniesiony do stanów. Pojazd jest zgodny z odpowiednimi federalnymi standardami.

Wykup producenta

Pojazd, który został wykupiony przez producenta, właściwych, zdefiniowanych przepisów lub ustaw, takich jak ustawy przeciw oszustwu. Na przykład, producent może być zobowiązany do wykupu pojazdu po określonej liczbie prób naprawy lub gdy poważny problem nie został naprawiony w nowym pojeździe lub jeśli nowy pojazd został wycofany z eksploatacji do naprawy tego samego problemu w okresie łącznym 30 dni lub więcej w czasie jednego roku od daty zakupu.

Dawniej wynajmowany

Pojazd używany jako wynajmowany.

Ujawnione uszkodzenia

Pojazd doznał uszkodzeń tego stopnia, że uszkodzenia te muszą zostać ujawnione przepisami o uszkodzeniach.

Poprzednio nie nadający się do naprawy/naprawiony

Pojazd skontruowany przez naprawę pojazdu, który został zniszczony lub został zadreklarowany jako nie nadający się do naprawy lub w inny sposób nie kwalifikuje się do przepisów ze względu na stopień uszkodzenia pojazdu.

Zmiażdzony

Rama lub podwozie pojazdu zostało zmiażdzone lub w inny sposób zniszczone uniemożliwiając fizyczne użytkowanie pojazdu.

Przebieg: Aktualny

Prawdziwy przebieg pojazdu. Licznik nie został naruszony, osiągnął mechaniczną granicę lub został zmieniony.

Przebieg: Nie aktualny

Odczyt licznika różni się od prawdziwego przebiegu.

Przebieg: Manipulowanie zweryfikowane

Manipulowanie przy liczniku zweryfikowane - odczyt licznika różni się od prawdziwego przebiegu.

Przebieg: Wyłączony z ujawniania licznika

Pojazd mieści się w kryteriach, które pozwalają mu zmienić właściciela bez ujawniania odczytu licznika.

Przebieg: Przewyższa mechniczne ograniczenia

Odczyt licznika jest mniejszy niż prawdziwy przebieg, ponieważ licznik osiągnął mechaniczną granicę.

Przebieg: Może ulec zmianie

Organ nadający ma powody wierzyć, że odczyt licznika nie odzwierciedla prawdziwego przebiegu pojazdu ze względu na zmiany na liczniku.

Przebieg: Zastąpiony

Licznik w pojeździe nie jest licznikem zamontowanym przy produkcji.

Przebieg: Odczytany w czasie odnowienia

Odczyt licznika został zapisany, kiedy rejestracja została wznowiona.

Przebieg: Rozbieżności

Organ nadający ma powody wierzyć, że odczyt licznika nie odzwierciedla prawdziwego przebiegu, ponieważ są znane ostatnie zapisane wartości licznika.

Przebieg: Dział nadający

Organ nadający zna problemy z przebiegiem, który nie może być wydrukowany na dokumencie. Organ nadający rozważa rozwiązanie problemu (proces ręczny) z autoryzowanymi wiadmościami.

Przebieg: Przewyższa poprawione organiczenia mechaniczne

Stan inny niż wtedy, gdy ten typ podmienił typ 72.


© 2010-2021 Automo.pl - Historia pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.