Automo Historia Pojazdu
Nasze raporty VIN

Historia pojazdu

Raport pojazdu z Holandii

Raport pojazdu z Belgii

Raport pojazdu z USA

Wycena INFO-EKSPERT

Procedury serwisowe

Archiwalna Inspekcja Pojazdu

Każdy Ekspercki Raport z Oględzin Pojazdu, a także Archiwalny Raport z Inspekcji Pojazdu składa się z następujących sekcji:

1. Informacje podstawowe i dodatkowe pojazdu

Każdy ekspercki raport z oględzin pojazdu zaczyna się od sprawdzenia dokumentacji pojazdu. Weryfikacji poddawana jest autentyczność dokumentów oraz ich chronologiczny zapis. Wszelkie braki w dokumentacji lub zapisy budzące wątpliwość zostaną odnotowane.


2. Zewnętrzne oględziny pojazdu

Nasz ekspert dokonuje oględzin pojazdu wg wyznaczonych procedur, które stosowane są za każdym razem i dokładnie opisują sposób ich prowadzenia. W badaniu tym, szczególną uwagę zwracamy na badanie powłoki lakierniczej. Dokonujemy szczegółowych pomiarów w określonych miejscach na karoserii, aby dane można było porównać po obu stronach. Ten sposób prowadzenia badania natychmiast wykaże ewentualne ingerencje lakiernika. Ponadto ważnym elementem tegoż badania jest również odpowiednie spasowanie elementów nadwozia. Większe szczeliny, nierówności zostaną dostrzeżone i dokładnie opisane. Wyniki przedstawiane są w zrozumiały sposób.


3. Szyby

Równie ważnym elementem w zewnętrznych oględzinach pojazdu jest badanie szyb. Ekspert sprawdzi, czy wszystkie wyprodukowane zostały w tym samym czasie, a o ewentualne rozbieżności dopyta sprzedawcę. Odnotowane zostaną wszelkie uszkodzenia, pęknięcia czy zarysowania. Wynik oględzin zostanie podsumowany i przedstawiony w jasny sposób odbiorcy.


4. Światła

Jednym z elementów badania pojazdu jest sprawdzenie czy ma oryginalne oświetlenie oraz w jakim jest ono stanie. Wszelkie zmatowienia, porysowania, zaparowania i połamania zostaną wykazane w raporcie. Przetestowane zostanie również działanie oświetlenia, oraz poprawność oznaczeń wyświetlanych na desce rozdzielczej.


5. Opony/felgi

Stan ogumienia jest ważnym wskazaniem dla badającego pojazd. Zły stan ogumienia ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i wymusza poniesienie dodatkowych kosztów przez nabywcę pojazdu. Wykazując konieczną inwestycje w zakup opon, można zbić pierwotną cenę pojazdu. Dlatego też ekspert pieczołowicie obejrzy każdą oponę, zbada jej stan, głębokość bieżnika, datę produkcji i oceni czy nadają się one do dalszego użycia. Wyniki badania zostaną podsumowane i zrozumiale opisane.


6. Komora silnika

W kolejnym kroku ekspert dokona oględzin komory silnika. Sprawdzi poziom płynów eksploatacyjnych i odnotuje ich wymianę na podstawie zawieszek lub informacji uzyskanej od sprzedającego. Informacje te zostaną porównane z wpisami do książki serwisowej. W badaniu organoleptycznym zostanie oceniony kolor, zapach i konsystencja zarówno oleju jak i płynu chłodniczego. Ocenie zostaną również poddane elementy konstrukcyjne i dźwięk silnika. Wynik badania i jego ocena zostaną zawarte w odpowiednim podsumowaniu.


7. Ocena stanu wnętrza pojazdu

Po dokładnych oględzinach wszystkich zewnętrznych elementów pojazdu, ekspert zajrzy do jego wnętrza. Zbadane zostanie funkcjonowanie wszelkich przycisków, a wynik badania zostanie zawarty w podsumowującym komentarzu.


8. Kokpit/tapicerka

Przy oględzinach wewnętrznych pojazdu uwaga eksperta zostanie skierowana również na stan tapicerki. Spostrzeżenia eksperta obejmą ewentualne uszkodzenia, zabrudzenia, przypalenia, a także inne wady. Zwrócimy uwagę na stan elementów plastikowych, metalowych lub drewnianych - jeżeli takie istnieją. Ogólny stan wnętrza zostanie podsumowany w komentarzu


9. Jazda próbna

Po dokładnych oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych pojazdu ekspert przeprowadzi jazdę próbną. Wykonana ona zostanie wg. specjalnej procedury mającej na celu ocenę hamowania, przyśpieszania, obrotów silnika. Ponadto ekspert oceni aspekty jazdy takie jak odpowiedź układu kierowniczego na ruchy kierującego pojazdem, miękkość jazdy (ocena stanu zawieszenia), oraz stan układu wydechowego - czy nie wydostają się z niego np. kłęby dymu, lub czy nie jest zbyt głośny. Spostrzeżenia z jazdy próbnej znajdą szczególne miejsce w końcowym podsumowaniu stanu pojazdu.


10. Ocena stanu podwozia

Badanie eksperckie obejmuje również oględziny stanu podwozia w niezależnej stacji diagnostycznej lub w warsztacie. Diagnosta oceni dokładnie stan podwozia zgodnie ze stosowana przez naszych ekspertów procedurą. Ocenie poddamy stan płyty podłogowej, układ wydechowy i zawieszenie. Ewentualne wycieki i zauważone ogniska korozji odnotowane zostaną w podsumowaniu końcowym.


11. Komputer diagnostyczny

Podczas badania na stacji diagnostycznej pojazd zostanie podpięty pod komputer diagnostyczny. Odczytane zostaną w ten sposób ewentualne błędy, oraz inne kluczowe informacje. Wynik badania opisany zostanie bardzo dokładnie na końcu raportu.


12. Historia napraw

Nasz ekspert sporządzi dla ciebie historię napraw pojazdu na podstawie dostępnej dokumentacji pojazdu.


13. Podsumowanie eksperta

Obejrzawszy wszystkie powyższe punkty, nasz ekspert dokona podsumowania stanu pojazdu oraz oceni czy jest on wart zakupu. Ocena obejm porównanie stanu technicznego pojazdu z informacjami uzyskanymi od sprzedającego. Aktualny przebieg pojazdu zostanie zweryfikowany z jego wiekiem i stanem wyeksploatowania, co pozwoli dodatkowo ocenić czy jest on autentyczny.


14. Zdjęcia

Oprócz oceny opisowej, klient otrzyma również szczegółowe zdjęcia pojazdu ukazujące kontrolowane elementy pojazdu. Dzięki temu naocznie przekona się o wadach lub zaletach badanego pojazdu. Fotorelacja będzie wyczerpującym uzupełnieniem części opisowej oględzin pojazdu.

galeria zdjęć

© 2010-2022 Automo.pl - Historia pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.