Kupujesz auto? Sprawdź VIN bo warto!

Symbole na szybach samochodowych – jak interpretować numery i dlaczego warto im się przyjrzeć?

Symbole na szybach
Znaki na szybach samochodowych, które znajdziemy w dolnym rogu dostarczyć nam mogą informacji takich jak data produkcji, czy chociażby rodzaju szkła. Aby zrozumieć te oznaczenia, trzeba wiedzieć, jak są one zakodowane. Znajomość ta ma praktyczne zastosowanie, na przykład podczas zakupu używanego pojazdu, gdy chcemy sprawdzić jego historię oraz oryginalność poszczególnych elementów. W jaki sposób sprawdzić rok produkcji szyby w samochodzie, dlaczego jest to istotne i co oznaczają pozostałe informacje umieszczone na szkle? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

W artykule przeczytasz:

Kiedy warto sprawdzić kody szyb samochodowych?

Warto to zrobić, zwłaszcza kupując używane auto. Szyby mogą dostarczyć informacji na temat stanu samochodu oraz ewentualnych uszkodzeń, które wystąpiły podczas użytkowania przez poprzednich właścicieli. Kluczowe jest sprawdzenie, czy na szybach nie ma żadnych widocznych uszkodzeń.
Uszkodzenia, takie jak odpryski czy pęknięcia, często występują na przedniej szybie. Naprawa uszkodzonej przedniej szyby może być dosyć kosztowna, a jej dalsze używanie bez wymiany może wiązać się z ryzykiem mandatu oraz problemami z przeglądem technicznym. Pęknięcia czy odpryski mogą prowadzić do oślepiających refleksów, co jest niebezpieczne dla kierowców, którzy powinni mieć jak najlepszą widoczność podczas prowadzenia pojazdów. W przypadku widocznych uszkodzeń przedniej szyby diagnosta ma prawo odmówić wydania ważnego przeglądu. Dlatego warto zwrócić na nią szczególną uwagę.
W celu dokładnego sprawdzenia stanu szyb samochodowych, należy zwrócić uwagę nie tylko na ich wygląd, ale również na ich oznaczenia. W pierwszej kolejności ważne jest by rozpoznać czy szyba jest oryginalna, czy może zastosowano jej zamiennik. W przypadku, gdy szyba została wymieniona, należy dowiedzieć się, jaki był powód takiej wymiany.
Jeśli w używanym samochodzie zauważymy nieoryginalne szyby, należy dokładnie obejrzeć cały pojazd w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń. Jeśli pojawią się dodatkowo usterki takie jak: niedokładne szpachlowanie, lakier odchodzący od karoserii lub niedokładny montaż szyby, warto być świadomym, że w przypadku zakupu takiego samochodu mogą pojawić się większe, nieplanowane koszty związane z naprawą.

Autentyczność szyby czy zamiennik - jak to zbadać?

Aby ustalić, czy dana szyba pojazdu jest oryginalna, czyli zamontowana jeszcze podczas produkcji pojazdu, wystarczy zwrócić uwagę na informacje umieszczone w dolnej części szyby. Ważne jest, aby zrozumieć znaczenie symboli tam zawartych, gdyż numery te nie są prostym kodem do odczytania.
W celu oceny autentyczności szyb w samochodach, zwykle wystarczy zwrócić uwagę na logo ich twórcy. Jeśli jest to oryginalna szyba, logo producenta samochodu będzie na niej widoczne. Warto jednak zaznaczyć, że dla niektórych marek logo będzie reprezentowało cały koncern, na przykład w przypadku oryginalnych szyb samochodów marki Opel, można zauważyć logo koncernu General Motors.
Czasami producenci samochodów nie zajmują się wytwarzaniem szyb, zlecając to zadanie specjalistycznym firmom zewnętrznym. Przykładem może być marka BMW, która montuje w swoich autach szyby produkowane przez firmę Pilkington. W takiej sytuacji na oryginalnych szybach pojawi się zarówno logo producenta pojazdu, jak i twórcy szyb.
Co jednak, gdy na szybie widoczne jest wyłącznie logo twórcy szyby? To czytelny znak, że szyba została wymieniona na zamiennik. Teraz ważne jest, aby dowiedzieć się dlaczego doszło do wymiany, jak poważne były uszkodzenia pojazdu, a także na skutek czego nastąpiły oraz jak przebiegł proces naprawy.

Data wytworzenia szyby pojazdu – jak ją określić?

Jak ustalić rok produkcji szyby samochodowej? To kolejna metoda weryfikacji autentyczności szyby. Jeśli szyba została wytworzona później niż pojazd, w którym jest zamocowana, z pewnością została wymieniona.
Data wytworzenia szyby powinna być zbliżona dla każdego zamocowanego egzemplarza i pokrywać się z datą produkcji samochodu. To jednak nie oznacza, że wszystkie wspomniane daty muszą być identyczne – szyby mogą być nieco starsze od pojazdu.
Często zdarza się, że gdy samochód został wyprodukowany na przykład w styczniu, zamontowane w nim szyby pochodzą jeszcze z grudnia poprzedniego roku, co jest całkowicie normalne. Co więcej, nie ma w tym nic dziwnego, że niektóre szyby zostały wyprodukowane w tym samym miesiącu co samochód, a inne są od nich nieco starsze. Niewielkie różnice wynikają z czasu potrzebnego na wyprodukowanie pojazdu i każdego z jego komponentów. Żaden z tych elementów nie może być jednak młodszy od pojazdu – w chwili jego fabrycznego montażu nie był jeszcze wyprodukowany, więc musi być to zamiennik.

Jak określić rok produkcji szyby?

Należy zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone zazwyczaj na dole szyby, składające się z cyfry i kropek. Cyfra oznacza rok wytworzenia szyby. Zazwyczaj jest to jedna cyfra, rzadziej dwie ostatnie cyfry roku. Na przykład cyfra 9 może oznaczać rok 2009 lub 2019, rzadziej 1999.
Kropki obok cyfry symbolizują miesiąc produkcji szyby. Kropki przed cyfrą wskazują na zakres od stycznia do czerwca, gdzie styczeń jest oznaczony jako sześć kropek przed cyfrą, a czerwiec jedną. Kropki za cyfrą oznaczają natomiast zakres od lipca do grudnia, gdzie lipiec to sześć kropek za cyfrą, a grudzień jedna.

Jak sprawdzić rok produkcji szyby samochodu?

Według powyższych wskazówek, jeśli na przykład są cztery kropki przed cyfrą 8, oznacza to datę produkcji szyby w marcu 2018 lub 2008 roku. Oto prosty sposób na ustalenie roku produkcji auta, obserwując szyby i zawarte na nich oznaczenia.

Znaczenie symboli na szybach samochodowych – jak je rozszyfrować?

Logo producenta i data produkcji to nie jedyne stosowane oznaczenia na szybach pojazdów. Pierwsze, co zazwyczaj przyciąga uwagę, to duża litera E umieszczona w okręgu wraz z liczbą. To znak homologacji, a liczba obok niej oznacza kraj, w którym szyby uzyskały homologację. Nie musi to być jednak kraj ich produkcji. Na przykład symbol E1 oznacza Niemcy, E2 Francję, E9 Hiszpanię, E11 Wielką Brytanię, a E20 Polskę. Kolejne istotne oznaczenie na szybach samochodowych to ciąg cyfr zaczynający się od 43R. To numer regulaminu homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Obowiązkowe dla każdej szyby w samochodzie numery to także numer DOT, wskazujący na konkretną fabrykę, z której pochodzi dany model, oraz ciąg cyfr zaczynający się od litery M, w którym producenci kodują informacje o rodzaju konstrukcji szkła, między innymi o jego kolorze i grubości. Obok tych informacji można znaleźć oznaczenie rodzaju szyby, które dopuszcza trzy możliwości:
Coraz częściej spotykanym oznaczeniem szyb w samochodzie jest także mały symbol przekreślonego ucha. Wskazuje on, że jest to szyba akustyczna, redukująca hałas docierający do wnętrza pojazdu.
W zależności od producenta, od którego pochodzi szyba samochodowa, oznaczenia na niej umieszczone i sposób ich kodowania mogą się nieco różnić. Firma BMW na przykład nie umieszcza na szybach samochodowych informacji na temat ich daty produkcji.

Szyba hartowana, laminowana czy może akustyczna?

Szkło hartowane stosuje się zazwyczaj w bocznych i tylnych szybach samochodowych. Jest ono znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, zginanie czy uderzenia niż tradycyjne szkło. Gdy siła działająca na szybę jest zbyt duża, szyby hartowane rozpadają się na małe, nieostre kawałki szkła. Nie mogą być one montowane jako przednie szyby samochodowe, ponieważ w momencie uszkodzenia tracą przejrzystość.
Inaczej jest w przypadku szkła laminowanego, które stosuje się w przednich szybach samochodowych. Pomiędzy dwoma warstwami szkła znajduje się mocna folia, dzięki której szyba po pęknięciu pozostaje w jednym kawałku i nadal jest przejrzysta dla kierowcy.

Czy warto montować szybę akustyczną w samochodzie?

Zazwyczaj stosuje się je głównie w pojazdach z silnikiem diesla, ponieważ generują one najwięcej hałasu. Są to zwykłe szyby laminowane z trzywarstwową folią dźwiękochłonną. Badania przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego wykazują, że hałas jest jednym z czynników wpływających na opóźnienie czasu reakcji kierowcy. Szyba akustyczna w samochodzie może zatem pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo podróży.

Podsumowanie

Aby sprawdzić rok produkcji szyby samochodowej, należy zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone na dole szyby, składające się z liczby i kropek. Liczba oznacza rok produkcji szyby, a kropki przedstawiają miesiąc produkcji. Warto również znać różne rodzaje szyb, takie jak hartowane, laminowane czy akustyczne, oraz ich zastosowanie w samochodzie.
Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pomogą Wam lepiej zrozumieć, jak sprawdzić datę produkcji szyby samochodowej oraz jak rozpoznać różne rodzaje szyb występujących w pojazdach. Zwracajcie szczególną uwagę na te aspekty, zwłaszcza gdy planujecie zakup samochodu na rynku wtórnym, ponieważ stanowią one istotny element wpływający na bezpieczeństwo jazdy.