Numer VIN: VF1BR1J0H42733456

Lista Procedur serwisowych

VF1BR1J0H42733456

Renault Clio

Data: 2019-09-23 08:23:23

ID: 5d8864db-5598-4c80-9e86-152cac1e1e2a

Rodzaj paliwa

Car Icon

BENZYNA

Deklarowany przebieg

Car Icon

90000 km

Procedury serwisowe

Ta sekcja zawiera informacje o czynnościach, które należy wykonać przy określonym przebiegu/wieku pojazdu

Pokaż procedury w ujęciu

Przebieg
Procedura serwisowania

30000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

60000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa

90000 km

Powyżej przedstawiono czynności, które powinny być wykonane w czasie użytkowania pojazdu
Zadeklarowany przebieg pojazdu
Poniżej przedstawiono czynności konieczne do przeprowadzeniaw dalszej eksploatacji

90000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

120000 km

Płyn chłodzący/środek przeciw zamarzaniu
Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Płyn hamulcowy
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów

150000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

180000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa

210000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

240000 km

Płyn chłodzący/środek przeciw zamarzaniu
Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Płyn hamulcowy
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów
Filtr paliwa

270000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

300000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa

330000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

360000 km

Płyn chłodzący/środek przeciw zamarzaniu
Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Płyn hamulcowy
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów

390000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

420000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa

450000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

480000 km

Płyn chłodzący/środek przeciw zamarzaniu
Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Płyn hamulcowy
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów
Filtr paliwa

510000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

540000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa

570000 km

Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Filtr kabinowy

600000 km

Płyn chłodzący/środek przeciw zamarzaniu
Olej silnikowy
Filtr oleju silnikowego
Wkład filtra powietrza
Płyn hamulcowy
Filtr kabinowy
Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów

660000 km

Świeca zapłonowa

720000 km

Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów
Filtr paliwa

780000 km

Świeca zapłonowa

840000 km

Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów

900000 km

Świeca zapłonowa

960000 km

Świeca zapłonowa
Pasek zębaty
Napinacz paska zębatego
Pasek napędowy/paski napędowe dodatkowych podzespołów
Napinacz paska napędowego dodatkowych podzespołów
Filtr paliwa

Zastrzeżenia

  1. W raportach o pojazdach podawane są informacje o zdarzeniach związanych z tymi pojazdami, które nazywamy „incydentami”. Należy przez to rozumieć istotne zdarzenia dotyczące pojazdu, mogące mieć wpływ na ocenę jego stanu technicznego lub wartości, w szczególności zdarzenia szkodowe, naprawy (na gwarancji i pogwarancyjne) lub akcje serwisowe. W opisie incydentu mogą być podane w szczególności wartości szkód lub napraw według rzeczywiście poniesionych kosztów lub ich wyceny, a także odczyt licznika pojazdu. Wyceny mogą być przygotowywane np. dla właściciela, zakładu ubezpieczeń lub warsztatu, w tym np. na potrzeby sprawy sądowej. Kilka incydentów ujawnionych w raporcie dotyczy zwykle różnych zdarzeń, ale może też dotyczyć tego samego zdarzenia, np. może to być kilka wycen przygotowanych w różnym czasie dla różnych zakładów ubezpieczeniowych lub warsztatów, albo dla właściciela.
  2. Zakres danych w raporcie, w tym wystąpienie incydentów, udostępniany jest przed zakupem raportu, w jego bezpłatnej części. Dane w raporcie prezentowane są na podstawie dostępnych nam w danej chwili informacji dotyczących określonego numeru VIN. Pochodzą one z różnego rodzaju baz danych, informacji powszechnie dostępnych (w szczególności w internecie) oraz źródeł własnych. Dane te mogą nie być aktualne na [G3] chwilę udostępnienia ich w naszym raporcie, ponieważ zostały zebrane wcześniej i z czasem mogą ulegać zmianie, w szczególności w wyniku używania pojazdu i incydentów. Dane o najświeższych zdarzeniach dotyczących pojazdu mogą nie być jeszcze dostępne. Pomimo naszych starań, aby raporty były jak najbardziej aktualne i kompletne, nie ma możliwości weryfikowania zawartych w nich danych ze stanem faktycznym (technicznym) pojazdu na moment wygenerowania raportu. Może się też zdarzyć, że dane zostały błędnie zapisane u źródła, a nasz raport niestety taki błąd powiela, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. W związku z tym nasz system i uzyskane z niego raporty o pojazdach należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
  3. W przypadku zauważenia niezgodności danych o pojeździe w raporcie ze stanem rzeczywistym prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
  4. Historia sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie podawana w raportach dotyczy sprawdzeń w wersji płatnej i bezpłatnej. Nie zawiera ona kompletnych i aktualnych danych, ponieważ z powodów technicznych jest uzupełniana z pewnym opóźnieniem w stosunku do stanu obecnego.
  5. Dokładamy starań, aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia danych źródłowych na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w raporcie oraz na naszych stronach są chronione prawami autorskimi przysługującymi VIN-Info sp. z o.o.
  6. Pełna informacja prawna dotyczącą raportu znajduje się w Regulaminie dostępnym na naszej Stronie.

© 2010-2020 Automo.pl - Historia pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.